Ota yhteyttä!
Hallitus 2024

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jci.fi
Jos et tiedä kehen olla yhteydessä, voit laittaa viestiä osoitteeseen havisamanda@jci.fi

Daisy Kangas

Daisy Kangas

PRES, puheenjohtaja

Puheenjohtaja toimii kamarin virallisena edustajana ja johtaa hallituksen ja kamarin toimintaa.

Janika Färdig

Janika Färdig

IPP, edellinen puheenjohtaja

Edellinen puheenjohtaja toimii nykyisen puheenjohtajan ja hallituksen tukena sekä vastaa palkintohakemuksista.

Sonja Ekström

Sonja Ekström

DP, varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja valmistautuu toimimaan puheenjohtajana seuraavalla kaudella ja vastaa uusien jäsenten perehdyttämisestä.

Laura Lappi

Laura Lappi

COM, yhteiskuntavastaava

Yhteiskuntavastaava ylläpitää ja luo suhteita yhteiskunnallisiin sidosryhmiin sekä vastaa kamarin projekteista.

Jenna Tuovinen

Jenna Tuovinen

LOM,+ IND tapahtuma & koulutusvastaava

Tapahtumavastaava vastaa kamarin paikallistapahtumien organisoimisesta. Koulutusvastaava vastaa kamarin koulutustapahtumien järjestelyistä.

Laura Siltala

Laura Siltala

LIO viestintävastaava

Viestintävastaava vastaa kamarin viestinnän järjestelyistä.

Nelly Meer

Nelly Meer

BUS, myyntivastaava

Myyntivastaava vastaa myynnistä ja markkinointista sekä huolehtii yhteistyökumppanisuhteista ja -hankinnasta.

Emilia Junnila

Emilia Junnila

SECY, sihteeri

Sihteeri toimii puheenjohtajan oikeana kätenä ja vastaa kamarin hallinnollisista asioista.

Laura Vänskä

Laura Vänskä

INT, kansainvälisyys

Kansainvälinen suhdetoimintavastaava koordinoi kansainvälistä toimintaa ja ylläpitää suhteita kansainvälisiin yhteistyökamareihimme.

Halina Lehto

Halina Lehto

MEX, Member Experience Manager

Pitää huolta nykyisten jäsenien eduista, toiveista ja tarpeista.