Lääkäristä vaikutusvaltaiseksi hallitusammattilaiseksi
16.4.2019

Lääkäristä vaikutusvaltaiseksi hallitusammattilaiseksi

Leena_Niemisto.jpeg Leena Niemistö puhuu Amandojen KokoNainen -talk show'ssa

Leena Niemistö on tunnettu hallitusammattilainen ja enkelisijoittaja, jonka Talouselämä-lehti on nimennyt kaksi kertaa Suomen toiseksi vaikutusvaltaisimmaksi päättäjänaiseksi. Leena kuitenkin kuvaa itseään ensisijaisesti lääkäriksi. Myös oma urapolku ja tie yrittäjyyteen ovat tulleet lääkärin ammatin kautta. Merkittävimpänä urallaan eteenpäin vievänä voimana Leenalla on kuitenkin ollut rohkeus tarttua uuteen.

Haave lääkäriydestä oli Leena Niemistölle hyvin selvä nuoresta saakka. Ajatus yrittäjyydestä syntyi sen sijaan vasta, kun lääkärinä toimimista oli takana jo useita vuosia.
– Minulla ei ollut missään nimessä kiire pois lääkärin ammatista. Sen lisäksi minua alkoi kuitenkin pikkuhiljaa kiinnostaa myös johtaminen ja terveydenhuoltojärjestelmän kokonaiskuvan katsominen.
Useiden lääkärivuosien ja selkävaivoja käsittelevän väitöskirjan jälkeen Leena päätyikin vuonna 2003 yrittäjäksi lääkärikeskus Dextraan. Vuonna 2012 Dextra myytiin Pihlajalinna-konsernille, jossa Leena jatkoi töitään ensin operatiivisessa johdossa ja myöhemmin yrityksen hallituksessa. Tänä päivänä Leena työskentelee hengästyttävän monen yhtiön hallituksessa, joista neljä ovat listattuja yhtiöitä: Leena toimii varapuheenjohtajana Stockmannilla ja Pihlajalinnassa, sekä jäsenenä Elisassa ja Raisiossa. Niiden lisäksi hän on muun muassa puheenjohtajana Kansallisoopperassa ja -baletissa, kuuden start-up:in hallituksessa sekä jäsenenä Yliopiston Apteekin ja Messukeskuksen hallituksissa.

Ajankäyttö ja itsensä johtaminen menestyksen avaimina

Merkittävin askel Leenan hallitusammattilaisuralla tapahtui vuonna 2007, kun hänet kutsuttiin Ilmarisen hallitukseen.
– Monesti pitää saada vain se ensimmäinen paikka, jossa saa mahdollisuuden osoittaa osaamisensa, Leena kuvaa päätymistään hallitusammattilaiseksi.
Valintansa Ilmarisen hallitukseen hän arvioi johtuneen hyvästä työstään tuolloin johtamassaan Dextrassa. Lisäksi myös Ilmarisen hallitukseen haluttiin monialaisia osaajia.
– Olen hieman outolintu tällä saralla, sillä lääkärit eivät yleensä toimi hallitusammattilaisina.
Hän kuitenkin kokee, että hänen eroavaisuutensa ja kykynsä tuoda uudenlaista näkökulmaa ovat positiivinen asia hallitusammattilaisena työskennellessä. Mitä taitoja Leena pitää tärkeänä hallitusammattilaisen työssä? Tähän Leena toteaa, että hallitusammattilaisen työhön pätevät samat säännöt kuin yritysjohtajan tehtäviin.
– Oman ajankäytön kanssa pitää olla äärimmäisen tarkka. Kaikki missä ei ehdottomasti halua olla mukana, tulee karsia pois ja työtehtäviä delegoida viisaasti.
Hän näkee myös oman roolin ymmärtämisen ja mikromanageerauksen välttämisen olevan erityisen oleellista hallitusammattilaiselle, jolla saattaa olla houkutus mennä tarpeettomasti mukaan myös yrityksen operatiiviselle puolelle. Kriisitilanteissa hallituksen on usein puututtavakin myös operatiiviseen johtamiseen.
– Todella tärkeää on kyky itsensä johtamiseen. Tähän liittyy taas läheisesti se, että on sinut itsensä kanssa ja sisäinen rauha.
Rohkeus ja uteliaisuus tarttua tilaisuuksiin vievät eteenpäin
Viimeiset kuusi vuotta Leena on toiminut aktiivisena kasvuyrityssijoittajana ja -sparraajana, eli bisnesenkelinä. Hänen ensimmäinen sijoituksensa enkelisijoittana oli omalla tavallaan luonteva, sillä kyseessä oli juuri Leenan erikoisalaa oleva lääketieteellinen yritys, joka tunnetaan tänä päivänä nimellä LymphaTouch. Rohkeuteen lähteä sijoittamaan vaikutti Leenan alan tuntemuksen lisäksi yrityksen johdossa toimivat henkilöt, joiden ammattitaitoon hän luotti. Yritykseen sijoittaminen tuntui omalta, ja Leena toimii saman yrityksen hallituksen puheenjohtajana edelleen.
Merkittävimpinä urakehitykseensä vaikuttaneina asioina Leena mainitsee rohkeuden, uteliaisuuden sekä perheen ja läheisten kannustuksen. Rohkeus tarkoittaa rohkeutta hypätä tuntemattomaan, vaikka ei olisi aloittaessaan täysin varma siitä, kuinka hyvin hallitsee tarjolla olevan tehtävän. Siihen liittyen toisena tärkeänä tekijänä menestymisen taustalla on uteliaisuus oppia aina uutta. Menestys ei kuitenkaan tule pelkästään yksin puurtaessa, vaan myös työyhteisön, perheen ja läheisten tuki ja kannustus on ollut merkittävässä asemassa. Leenan upea uratarina saa miettimään, miten hän onnistuu olemaan näinkin monessa mukana. Vastauksena tähän Leena kertoo yhden erityisen tärkeän ominaisuuden:
– Kun on monessa mukana, kaikkein tärkeintä on kyky keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Kun pystyy sulkemaan kaiken muun hälyn pois, kykenee antamaan kaiken ammattitaitonsa kyseessä olevan yhteisön eduksi.