Työelämätaitojen kerryttäminen houkuttelee mukaan projektitoimintaan
13.9.2019

Työelämätaitojen kerryttäminen houkuttelee mukaan projektitoimintaan

_N3A7851.JPG

Lotta Hanski on Havis Amadan nuorkauppakamarin pitkäaikainen jäsen ja kokenut projektitiimiläinen. Hän on pitkän kamariuransa aikana osallistunut kymmeniin projekteihin ja uskoo että projektit ovat kamaritoiminnan parasta antia – projektitoimintaan osallistuminen kerryttää työelämätaitoja ja niissä pääsee haastamaan itsensä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Projektit ovat myös hyvä tapa verkostoitua ja tutustua uusiin ihmisiin.

Havis Amandan nuorkauppakamari järjesti vuonna 2018 Hallitusakatemia kokousviikonlopun  Helsingissä noin 200 henkilölle. Lotta Hanski luotsasi kokousviikonlopun järjestämistä projektipäällikkönä yhdessä 10 henkisen tiimin kanssa noin vuoden ajan. Projektipäällikkönä Lotan tehtävänä oli ohjata, johtaa ja tukea projektitiimiä sekä pitää langat käsissä ja varmistaa kokousviikonlopun onnistuminen kokonaisuudessaan.

Projekteissa Lottaa kiinnostaa itsensä haastaminen, työelämätaitojen kehittäminen ja uusien ihmisten tapaaminen. Projektit haastavat tiimiläistä poistumaan omalta mukavuusalueeltaan ja tarjoaa mahdollisuuksia itsensä ylittämiseen. Projektit ovat myös oiva tilaisuus tehdä jotainkin sellaista mitä työelämässä ei ole vielä päässyt tekemään – nuorkauppakamarin tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia uuden oppimiseen turvallisessa ympäristössä, jossa sekä onnistuminen että virheiden tekeminen on sallittua. Tekemistä ei tarvitse ottaa liian tosissaan, vaan tarkoituksena on harjoitella tulevaisuuden työuraa varten.

Ennen Hallitusakatemian projektipäälliköksi lähtemistä Lotalle on kertynyt paljon kokemusta muista nuorkauppakamarin projekteista – hän on ollut mukana järjestämässä erilaisia seminaareja sekä hyväntekeväisyystapahtumia, kamarin jäsenille tarkoitettuja koulutuksia ja urheilutapahtumia. Lotta on osallistunut niin kotimaisiin kuin kansainvälisiinkin projekteihin.

 

Projektin johtaminen kehittää työelämätaitoja

Hallitusakatemian projektipäällikkönä Lotta pääsi haastamaan itseänsä tiimin johtamisessa. Lotta esimerkiksi joutui harjoittelemaan tiimin motivointia tilanteessa, jossa projektitiimiläiset tekivät töitä vapaaehtoisuuteen perustuen ja jossa Lotalla ei ollut virallista esimiesasemaa. Vapaa-aikaa on kaikilla rajallisesti ja ilman rahallisia kannusteita tulee motivaatio löytää muista kannusteista. Tämän lisäksi Lotta pääsi harjoittelemaan myös tehtävien jakamista, delegointia ja seuraamista sekä projektinhallintaa. Lotan mukaan nuorkauppakamarin projektit ovat oiva paikka harjoittaa projektinjohtamiseen tarvittavia työelämätaitoja myös oman työuran kannalta – ”jatkuvasti muuttuvassa maailmassa kyky johtaa projektia ja tiimiä on hyvin tarpeellista tehtävästä ja roolista riippumatta. Meidän jokaisen olisi hyvä harjoitella näitä taitoja”.

Haastavinta Lotan mielestä viikonlopun toteutuksessa oli yhteistyökumppaneiden hankinta – ei riitä että varaa tapahtumatilan, koordinoi ilmoittautumiset ja rahaliikenteen sekä järjestää muut puitteet, vaan kokousviikonloppuun tarvitaan mukaan myös puhujia, kouluttajia ja muita yhteistyökumppaneita. Nämä osaltaan taas haastavat projektipäällikköä ja -tiimiä innovoimaan mielenkiintoisia yhteistyökumppanuusmahdollisuuksia ja myymään idea potentiaaliselle kumppanille. Tarvitaan myös kykyä luoda ja ylläpitää kontakteja, taloudellista arviointikykyä, neuvottelutaitoja, vastuunkantoa sopimuksen sisällön toteutuksesta sekä kykyä pitämään samanaikaisesti kokousviikonlopun taso korkealla ja osallistumismaksu kohtuullisena riittävän osallistujamäärän takaamiseksi.

 

Projekteissa parasta ovat ihmiset

Lotan mielestä projektien ehdottomasti parasta antia ovat ihmiset – projektin aikana tiimiläiset oppivat tuntemaan toisensa hyvin ja tiimi hitsaantuu tiivisti yhteen. Projektissa tehdään tiiminä töitä yhteisen tavoitteen eteen ja esimerkiksi Hallitusakatemian projektitiimille muodostui erittäin hyvä joukkuehenki. Projektissa onnistutaan ja kohdataan haasteita yhdessä.

Lotta päätti lähteä luotsaamaan Hallitusakatemiaa koska ei ollut koskaan ollut aiemmin toiminut projektipäällikkönä Havis Amandan nuorkauppakamarin projekteissa ja sillä vuosi 2018 oli Lotan viimeinen aktiivinen vuosi nuorkauppakamarin jäsenenä. Hän koki myös että kyseisessä projektissa olisi tarpeeksi haastetta ja se olisi hyvä lisä tuhdin projekti CV:n jatkoksi.

Lotta on osallistunut projekteihin hyvin erilaisissa ja kokoisissa rooleissa; osassa rooli on hyvin keskeinen ja johtava, ja toisaalta osassa hänellä on ollut enemmin ydintiimiä tukeva rooli. Lotan mukaan projekteissa hyvää on se että niissä jokainen tiimiläinen voi valita itselleen sopivan kokoisen ja näköisen tehtävän vastuualueekseen. Aina ei tarvitse ottaa isoa vastuualuetta, vaan mukaan voi lähetä omaan haastetasoon sopivalla roolilla.

 

Projektipäälliköstä eteenpäin

Havis Amandan nuorkauppakamari järjestää ensi vuonna kansallisen kokouksen kaikille Suomen nuorkauppakamarin jäsenille. Tilaisuuteen odotetaan noin 700-800 osallistujaa ja se kestää kolme päivää. Kokousviikonloppu tulee olemaan jälleen suuri ja haastava projekti Havis Amandan nuorkauppakamarille, johon kaikki sen jäsenet tulevat osallistumaan.

”Tuskin maltan pysyä poissa projektista vaikka aktiviinen nuorkauppakamariurani on nyt virallisesti päättynyt – tulen varmasti osallistumaan sen toteutukseen vähintäänkin projektipäällikköä sparraavassa roolissa sekä senaattorina otan luonnollisesti osaa myös Suomen nuorkauppakamarin senaatin ohjelman järjestämisessä”.